sustainability

Het circulair recyclen van alle afgedankte kunstgrasvelden

In 2018 hebben de 4 grootste grasproducerende bedrijven van Nederland de ‘Artificial Turf Recycling Alliance’ opgericht. Deze alliantie streeft ernaar om alle afgedankte kunstgrasvelden circulair te recyclen tot herbruikbare grondstoffen.

De alliantie heeft in 2019 de investeringen gedaan om een toekomstbestendige oplossing te realiseren en heeft het bedrijf GBN-AGR (Artificial Grass Recycling) opgericht. Ook hebben zij voorbereidingen getroffen voor het verwerven en testen van de recyclinginstallatie, het borgen van het recyclingproces, het bepalen en vergunnen van de locatie en het certificeren van het proces. Al in het zomerseizoen van 2019 is 70% van alle afgedankte graszoden, die in Nederland van de velden zij gehaald, verzameld op een toegestane tijdelijke locatie en deels gerecycled. In het eerste kwartaal van 2020 zal de vaste locatie in het circulaire knooppunt van Haven Amsterdam, de recyclingfabriek GBN-AGR, volledig operationeel zijn.

Kijk voor meer informatie op GBN-AGR.nl.

Duurzaamheid

 • Ecologisch verantwoord geproduceerd
 • Voldoen aan de strengste milieurichtlijnen
 • Veilig voor het milieu en de volksgezondheid
 • Geproduceerd met recyclebare materialen
 • Risico op bodemverontreiniging vermijden

Ons recyclingproces in beeld

Voor meer informatie: GBN-AGR.nl.

Download de GBN-AGR recycling brochure

Een veld gemaakt om te winnen begint met Hallo…

Samen met Edel Grass de oplossingen onderzoeken bij het aanleggen of renoveren van uw sportveld? Begin gewoon met hallo.

  Thanks! Please let us know who you are

  Bedankt!

  Je kunt nu op onderstaande link klikken om je gekozen document te downloaden.

  Bedankt!

  Onze klantenservice zal je verzoek behandelen en opvolgen.

  We zullen je de aangevraagde informatie zo snel mogelijk toesturen!

  Voor dringende zaken of heeft u vragen? Neem dan a.u.b. contact met ons op via info@edelgrass.com of bel +31 385 425 00 50